עברית English
מפרדת נתיבים גמישה
 
כללי
ייבוא, אספקה, הצבה ואחזקה - ה.ס.ב בע"מ
התקן סלחני המורכב מגומי ממוחזר שעליו מותקנות יחידות סימון גמישות מחזירות אור.
ההתקן מיועד לשימוש כניתוב "מובלט" בכביש לשיפור ההתראה החזיתית החזותית בנקודת "חיכוך" כגון
אזורי הפרדה, התמזגות, והשתזרות, באופן שיבהיר לנהג את נתיב הנסיעה הנכון ליעדים השונים.
 
Leitschwelle -Quick Marker
סימול ברשימה: ט-2
יצרן: ADOLF NISSEN ELEKTROBAU, גרמניה.
פרטים נוספים >>