עברית English
פרויקטים ועדכונים
 
כביש 90
פרויקט ניסיוני עבור החברה הלאומית לדרכים בישראל בכביש 90 - סימון צבע דו-רכיבי משונן
הסרת טרמופלסט
 
כביש 6 - הסרת צבע צהוב משונן
הסרה לצמיתות של צבע צהוב משונן בכביש 6 – חוצה ישראל

ביצענו פרויקט הסרה לצמיתות של סימון "לקיים ארוך" של צבע "תרמופלסטי משונן" בכביש 6 – חוצה ישראל.
בשל הרחבת הכביש נתבקשנו לבצע הסרה של פס השוליים הצהוב, וזאת מבלי לפגוע במשטח האספלט, כך שהזזת הנתיבים באתר תהיה קלה, ללא שאריות סימנים מבלבלים או פגיעה באספלט שתביא להפרשי גובה אשר היו עלולים להסיט את הרכב מנתיבו.
העבודה בוצעה בציוד ייעודי המאושר ע"י החברה הלאומית לדרכים לביצוע הסרה של סימני כביש "בלחץ מים גבוה של 40,000 PSI".
 
כביש 1 - מחיקות צבע
כביש 1
נתיב מהיר (שפיר) – לנתיבי איילון

נתבקשנו על-ידי חב' נתיבי איילון להסיר לצמיתות סימנים מבלבלים של צבע העלמה שחור שנראה
"כאשליה אופטית" של צבע לבן, אשר גרם לתאונות רכב רבות בזמן קצר יחסית לאחר שיושם, וזאת מהסיבה שבלילה נראו נתיבי הנסיעה כסימנים משתלבים אחד בשני.
פעולת ההסרה נעשתה בציוד הייעודי של לחץ מים גבוה של 40,000 PSI שאושר על-ידי חברת נתיבי ישראל.
 
קטע 18 בכביש חוצה ישראל
קטע 18 בכביש חוצה ישראל נפתח לתנועה.
חב' נתיבי זהב ביצעה את סימון הצבע והשילוט בכביש, והסירה לצמיתות את כל סימוני הצבע הישנים ע"י לחץ
מים גבוה.
בנוסף, חב' ה.ס.ב. סיפקה את כל התקני התנועה הניידים לצורך ביצוע עבודות הבניה בכביש.