עברית English


                                         פתרונות לכבישים חלקים
                        לשיפור מירקם האספלט והעלאת מקדם החיכוך

להלן מגוון השיטות והטכנולוגיות המוצעות על-ידינו לשיפור והעלאת רמת ההתנגדות להחלקה של מיסעות האספלט השונות הקיימות בישראל:

1. ניקוי פני המיסעה ע"י שטיפה בלחצי מים משתנים, לפי ידע אמריקאי, בהתאם לחומרת הזיהום וסוג התערובת האספלטית.
2. שיפור מרקם פני המיסעה
(RETEXTURING), בלחץ מים גבוה שמטרתו היא הגדלת עומק מרקם פני המיסעה על-ידי  סילוק עודפי ביטומן ומזהמים.
3. שיקום אספלט שקט – מבוצע באמצעות מכונה בעלת שאיבה חזקה שמטרתה ניקוי החללים בתערובת אספלטית נקבובית לרענון היעילות האקוסטית וכושר הניקוז של מי גשם ומזהמים אחרים. 

כל המכונות "הייעודיות" שבהן אנו עושים שימוש מאושרות על-ידי "חברת נתיבי ישראל".

לאיכות האספלט יש השפעה קריטית על יציבותה של המכונית בעת האצה, בלימה ובפניה. אספלט עם מקדם חיכוך גבוה יכול לחפות על טעויות הנהג בעוד אספלט ללא מקדם חיכוך יכניס את הנהג למצב חירום בהפתעה גמורה שבו הנהג יחליק, יאבד שליטה ובסיכוי גבוה יגרום לתאונה.