עברית English


                                         פתרונות לכבישים חלקים
                        לשיפור מירקם האספלט והעלאת מקדם החיכוך

להלן מגוון השיטות והטכנולוגיות המוצעות על-ידינו לשיפור והעלאת רמת ההתנגדות להחלקה של מיסעות האספלט השונות הקיימות בישראל:

1. ניקוי פני המיסעה ע"י שטיפה בלחצי מים משתנים, לפי ידע אנגלי, בהתאם לחומרת הזיהום וסוג התערובת האספלטית.
2. שיפור מרקם פני המיסעה
(RETEXTURING), לפי ידע אנגלי, בלחץ מים גבוה שמטרתו היא הגדלת עומק מרקם פני המיסעה על-ידי  סילוק עודפי ביטומן ומזהמים.
3. שיפור מירקם פני המיסעה (
(RETEXTURING על-ידי מערכת ניידת ייעודית שמטרתה הגדלת עומק המרקם של פני המיסעה באמצעים מכנים בשיטת "הקשת פטישים (BUSH-HAMMERING) – לפי ידע איטלקי.
4. שיקום אספלט שקט – מבוצע באמצעות מכונה בעלת שאיבה חזקה שמטרתה ניקוי החללים בתערובת אספלטית נקבובית לרענון היעילות האקוסטית וכושר הניקוז של מי גשם ומזהמים אחרים. – לפי ידע הולנדי.

כל המכונות "הייעודיות" שבהם אנו עושים שימוש מאושרות על-ידי "החברה הלאומית לדרכים" לביצוע סוג העבודות המפורט לעיל.

לאיכות האספלט יש השפעה קריטית על יציבותה של המכונית בעת האצה, בלימה ובפניה. אספלט עם מקדם חיכוך גבוה יכול לחפות על טעויות הנהג בעוד אספלט ללא מקדם חיכוך יכניס את הנהג למצב חרום בהפתעה גמורה שבו הנהג יחליק, יאבד שליטה ובסיכוי גבוה יגרום לתאונה.