עברית English
פרוייקטים
 
סימון צבע לפי התקנות החדשות
ביצוע יישום / סימון הפס הכפול בכביש 5 -
לפי ההנחיות החדשות לסימון כבישים של משרד התחבורה .
פרטים נוספים >>
 
חומר הגוונה אדום לנתיבי תחבורה ציבורית
חומר הגוונה אדום לנתיבי תחבורה ציבורית על-פי המפרט של משרד התחבורה ובאישור הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות