עברית English
מעקה עץ משולב במתכת
 
כללי
ייבוא, אספקה, הצבה ואחזקה - ה.ס.ב בע"מ
מעקה בטיחות מעץ משולב במתכת, הינו מודל חדשני המשלב עץ עם מתכת ומיועד ל"דרך נופית" ששם לשיקולים האסתטיים ניתנת עדיפות גבוהה.
המעקה עבר את מבחני ההתנגשות לרמות 2-N – 2 – H.
לתקן אירופאי 1317- EN.
ובשל כך הותקנו עשרות קילומטרים של מעקות מסוג הנ"ל באירופה כבר בשנה האחרונה.
המעקה עומד בדרישות איכות הסביבה
ורשויות הגנים הלאומיות".
נבחר ואושר "כמעקה נופי" על ידי הוועדה הבינמשרדית של משרד התחבורה.
פרטים נוספים >>