עברית English
מעקות בטיחות ניידים
 
MEGA RAIL EP H1/W3
 
כללי
יבוא, אספקה, הצבה ואחזקה - ה.ס.ב בע"מ

הוועדה הבין-משרדית של משרד התחבורה אישרה לשימוש בישראל מספר סוגים של מעקות זמניים
המיועדים לשימוש בעת ביצוע עבודות בדרך, ובהסדרי תנועה זמניים.
בחירת המעקה נעשית בהתאם לסוג הדרך, מהירות הנסיעה, והרכב התנועה, באופן שהבטיחות באתר העבודה תהיה מיטבית.
כל המעקות המוצגים לפניך, אושרו בוועדה כפוף לתקן האירופאי 1317 – EN , תקן שבו מוגדרות רמות
התפקוד של המעקה על-פי:
רמת בלימה T3 – H-2 ואחרות.
רמת חומרת תוצאת ההתנגשות – A+B.
דפורמציה המתבטאת ברוחב עבודה פעיל למערכת 2 – W ואחרים.
הרמות השונות מאפשרות לרשויות המפקחות לפרט את דרגת התפקוד, המתאים ביותר לאתר העבודה.
לפניך מוצגת כל רשימת המעקות המסופקים על-ידנו כנציגי חברות יצרניות בגרמניה.
 
PROTEC 120 - T3/W2 H1/W5
סימול ברשימה:
יצרן: AVS-NELLINGEN, גרמניה.
פרטים נוספים >>
 
מעקה ברלין – T3/W-6
סימול ברשימה: ב-9-2
יצרן: OUTIMEX-BAUTECHNIK, גרמניה.
פרטים נוספים >>
 
LIMES T3 - T3/W4
מעקה בטיחות נייד
LIMES T3- T3/W4
סימון ברשימת ההתקנים : ב-2 - 6.
יצרן: LIMES MOBIL - גרמניה
פרטים נוספים >>