עברית English
מבנה ארגוני


יושב ראש 
מר ניסים ניסימוב


 

מנכ"ל  נתיבי זהב 
מר בועז בהירי
מנכ"ל  ה.ס.ב 
מר הרצל סלמן
 
מנהלת שיווק -נתיבי זהב
גב' ויקטוריה עידו
 

מנהל התפעול - נתיבי זהב-
מר זלמן לקס

 

מנהל ייצור -נתיבי זהב-
מר אהרון עידו

 


מנהל פרוייקטים - ה.ס.ב
מר צדוק סלמן