עברית English
מעקות בטיחות ניידים
PROTEC 120 - T3/W2 H1/W5
protec
תכונות ומאפיינים עיקריים:
•מעקה פלדה בשילוב בטון המיועד לשימוש באזורי עבודות בדרך.
•המעקה מורכב מיחידות באורך 9.98 מטר, גובה 59 ס"מ, לכל יחידה מעטפת פלדה עם מילוי בטון.
•היחידות ברוחב 12 ס"מ, עם פרופיל אנכי, הבטון מסוג C30/37, עם זיון.
•חיבור בין היחידות מתבצע באמצעות מחבר בצורת עמוד פלדה, בעזרת ארבע ברגים.
• לעמוד החיבור מרותכת פלטת בסיס.
• גובה העמוד, כולל הפלטה – 60 ס"מ, פלטת הבסיס ברוחב 30 ס"מ, אורך 120 ס"מ.
•נבדק לרמות תפקוד 2W/3T -  H1/W5
 .

 www.outimex.de


הוראות התקנה 2W/T3 
הוראות התקנה 1H/5W