עברית English

 

 

הוראות התקנה למעקה בטיחות מסוג  PRIMUS-2A
לרמת תפקוד – N-2/W-4 – W-5


המעקה יוצב באתר לפי דרישות המזמין ובהתאם לאישור הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
תחילה יש לקבוע את מיקום ההצבה, ולסמנו טרם ביצוע ההתקנה באתר.
מיקום ההצבה יקבע לפי כיוון נסיעת הרכב בכביש, וכפוף לרוחב הפעיל שאושר להתקן על-פי דו"ח
"מבחן הריסוק" ( 1.7 – W-5 ), וזאת כדי להשיג את ההשפעה הנדרשת בהתאם לתקן האירופאי 1317.
ההתקן מסופק בשני חלקים, יש לבדוק שחלקי הריסוק מפלסטיק תקינים.
תחילה יש להניחם על הקרקע לפי הסימון שנקבע קודם, ולאחר מכן יש לנעוץ את העמודים בקרקע באמצעות מקדח
ייעודי.
יש לוודא שהעמודים שננעצו יהיו במקביל לחיבור האלמנטים של ההתקן, כך שהפלטות יתחברו בצורה ישירה וחלקה
לעמוד.


גובה העמוד הוא 65 ס"מ מפני הקרקע.
כאשר חוברו שני האלמנטים בעזרת יחידת החיבור ביניהם, יש לבצע חיזוק של הברגים בכל חלקי ההתקן.
אורך היחידה   - 6.5 מ'.
גובה   - 70 ס"מ.
רוחב אמצעי   - 25 ס"מ.
אורך מזערי (נבחן)               - 6.5 מ'.
מספר קטלוגי   - 492168/0.
סימון ברשימת ספר ההתקנים – א- 6-1 .